/
/
huanghe-2480_V2.0.0.56_VD

huanghe-2480_V2.0.0.56_VD

软件描述                                       软件文件名
鲲鹏主板BMC升级包          huanghe-2480-iBMC_3.03.00.69.zip
SNMP接口配套MIB文件    huanghe-2480-iBMC_3.03.00.69_MIB.zip

主板CPLD升级包               huanghe-2480-CPLD_2.02.zip
主板BIOS升级包                huanghe-2480-BIOS_6.57.zip

8*2.5英寸直通硬盘背板(BC11HBBB-BC82HBBS) CPLD升级包:    huanghe-2480-8HDD_Backplane(BC11HBBB-BC82HBBS_0x007C)-CPLD-V201.zip
25*2.5英寸Expander硬盘背板(BC11THCHB) CPLD升级包 :         huanghe-2480-25HDD EXP Backplane(BC11THCHB)-CPLD-V107.zip
24*2.5英寸直通硬盘背板(BC11HBBJ) CPLD升级包:             huanghe-2480-24HDD-Backplane(BC82HBBJ)-CPLD_1.05.zip

 

关键词: 发布时间: 文件大小:
 • huanghe-2480-iBMC_3.03.00.69

  2023-08-30

  53.6M

 • huanghe-2480-iBMC_3.03.00.69_MIB

  2023-08-30

  66KB

 • huanghe-2480-BIOS_6.57

  2023-08-30

  3.9M

 • huanghe-2480-CPLD_2.02

  2023-08-30

  542KB

 • huanghe-2480_V2.0.0.56_VD-README

  2023-08-30

  1KB

 • huanghe-2480-8HDD_Backplane(BC11HBBB-BC82HBBS_0x007C)-CPLD-V201

  2023-08-30

  41KB

 • huanghe-2480-24HDD-Backplane(BC82HBBJ)-CPLD_1.05

  2023-08-30

  135KB

 • huanghe-2480-25HDDEXPBackplane(BC11THCHB)-CPLD-V107

  2023-08-30

  63KB

全选
下载

分享

© 2020 chinahuanghe.com All Rights Reserved    豫ICP备20016292号

XML 地图